Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wójta Gminy Trąbki Wielkie  dotyczące konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”

Ogłoszenie
Wójta Gminy Trąbki Wielkie  dotyczące konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.

 

  1. Przedmiot konsultacji: Ogłaszam, że rozpoczęto konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
  2. Termin konsultacji: Wyznaczam dzień 30 grudnia 2021 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 17 stycznia 2022 roku jako dzień ich zakończenia.
  3. Forma konsultacji: Z projektem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Trąbki Wielkie, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.
  4. Uwagi i propozycje: zmiany dotyczące projektu należy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia na adres: Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12 83-034 Trąbki Wielkie lub drogą mailową na adres: patrycja.jereczek@trabkiw.ug.gov.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.
  1. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:
  2. przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
    b. złożone na formularzu konsultacji społecznych po upływie terminu wskazanego na przeprowadzenie konsultacji (tj. po 17 stycznia 2022 r.),
  3. nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Zarządzenie >>

Załącznik >>

Accessibility