Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenia – Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w Błotni

WZP.PP.6733.6.2024 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiórką odcinka linii napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr 47, 46/8, 44, 42, 43/2, 43/1, 81/1 położonych w miejscowości Błotnia, gmina Trąbki Wielkie.

Czytaj dalej

Obwieszczenie. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gołębiewie Wielkim

WZP.PP.6733.33.2023 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji wodociągowej, na terenie działek nr 9/11, 9/19, 8, 54/1, 53/18, położonych w miejscowości Gołębiewo Wielkie, gmina Trąbki Wielkie.

Czytaj dalej

Obwieszczenie. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 w Gołębiewie Wielkim

WZP.PP.6733.34.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.34.2023 z dnia 05.02.2024 r. polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilania, terenie działki nr 130/4 położonej w miejscowości Gołębiewo Wielkie, gmina Trąbki Wielkie.

Czytaj dalej

Accessibility