Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zamówienia publiczne

Postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy konserwacji i renowacji dwóch rokokowych ołtarzy bocznych z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich

Parafia rzym-kat pw. Wniebowzięcia N.M.P. Gdańska 6, 8 3-034 Trąbki Wielkie ogłasza postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy zadania pn.:konserwacja i renowacja dwóch rokokowych ołtarzy bocznych z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich” W ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa wstępna Nr RPOZ/2022/210/PolskiLad

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Accessibility