Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zastępca Wójta

Imię i nazwisko:
Jan Wiczling
E-mail:
sekretariat@trabkiwielkie.pl
Telefon:
+48 512 005 159

STANOWISKO PRACY – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  • zastępowanie Wójta w pełnym zakresie w czasie jego nieobecności z powodu urlopu, choroby oraz długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków,
  • wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta oraz podejmowanie decyzji i zobowiązań w ramach przyznanych przez niego pełnomocnictw (stałych i jednorazowych),
  • reprezentowanie Urzędu – w imieniu Wójta – w roboczych kontaktach zewnętrznych zleconych przez Wójta,
  • współpraca z Radą i jej komisjami
Accessibility