Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rys historyczny

TRĄBKI WIELKIE

Na początku wieku XIII pojawiają się pierwsze wzmianki o miejscowości Trąbki Wielkie, choć najprawdopodobniej pod nieco inną nazwą. W początkach swego istnienia wieś należała do klasztoru benedyktynów z Mogilna. W roku 1305 zostaje sprzedana przez opata Mikołaja cystersom z Lądu.

W roku 1331 jako własność krzyżacka otrzymuje przywilej osadniczy. Natomiast po roku 1454, ale już jako własność królewska jest oddawana w zastaw.

Po pierwszej wojnie światowej Trąbki Wielkie wraz z okolicznymi miejscowościami znalazły się w granicach Wolnego Miasta Gdańska. Najcenniejszym zabytkiem na terenie gminy jest ceglany ielkich należący do jednej z najstarszych parafii na Pomorzu i od kilkuset lat będący miejscem szczególnego kultu maryjnego. Historia kościoła zaczyna się już w 1236 roku, kult maryjny i ruch pielgrzymkowy nasila się od 1720 roku. W 1730 r. wojewodzina pomorska Konstancja Czapska wyjednała w Rzymie specjalne odpusty dla pielgrzymów przybywających do Trąbek Wielkich.

KŁODAWA

Wieś położona jest nad rzeką Kłodawą. W roku 1280 nadana została przez Mściwoja II cystersom z Lądu, w latach 1290 i 1291 Przemysław II potwierdził tę darowiznę. Kłodawa nie oparła się najazdowi szwedzkiemu i w roku 1626 została zrabowana i spalona przez najeźdźców. Od roku 1773 wieś stała się własnością skarbu pruskiego. W środku wsi na wzniesieniu znajduje się kościół parafialny p.w. św. Jakuba. Budowę kościoła rozpoczęto najprawdopodobniej w XIII w.

MIERZESZYN

Wieś określana w początkach swej historii jako folwark krzyżacki wójtostwa tczewskiego. W latach od 1466 do 1781 oddawana jako wieś gracjalna w dożywotnie dzierżawy rodzinom szlacheckim, po czym staje się własnością skarbu pruskiego. Wybudowany w latach 1475 – 1482.

POSTOŁOWO

Pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z roku 1286, kiedy to książę Mściwoj II przekazał tę wieś w dzierżawę biskupowi kujawskiemu. W czasie zaborów krzyżackich od początku wieku XIV wieś znajduje się we władaniu Zakonu. Po zawartym w roku 1466 traktacie pokojowym w Toruniu Postołowo stało się wsią włościańską królewszczyzny. Od roku 1506 wchodzi w skład starostwa sobowidzkiego wraz z którym przechodzi w roku 1772 we władanie komisarzy rządu pruskiego.

SOBOWIDZ

Największa wieś gminy, położona nad jeziorem, powstała w drugiej połowie XII w. Za czasów księcia Subisława I powstał ok. roku 1164 obronny gród. Początkowo był własnością rycerską, a po roku 1309 stał się własnością krzyżacką wójtostwa tczewskiego. W 1454 roku wieś zostaje włączona do Korony Polskiej i oddana w zastaw miastu Gdańsk. Następnie od roku 1506 staje się siedzibą starostwa do roku 1772.

Accessibility