Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gmina Trąbki Wielkie podpisała z WFOŚiGW umowę na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest – edycja 2021

Dnia 15 października 2021 Gmina Trąbki Wielkie podpisała z WFOŚiGW umowę dotacji nr WFOŚ/D/III-40/7499/2021/AZBEST -2021, na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trąbki Wielkie – edycja 2021.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 23 826, a otrzymana kwota dotacji  wyniosła 14 398 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe pochodzi z programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udzielane jest w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonano transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Trąbki Wielkie. Odpady zawierające eternit zostały przekazane na specjalistyczne składowisko odpadów niebezpiecznych.
Zebrano oraz zutylizowano łącznie 79,42 ton materiałów zawierających azbest, z 32 nieruchomości na terenie naszej gminy.

www.wfos.gdansk.pl

Accessibility