Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program „Czyste powietrze”

Dofinansowanie dla domów jednorodzinnych 

Dofinansowanie można otrzymać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?

Właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W jakiej wysokości mogę otrzymać dofinansowanie? 

Dotacja może wynosić do 66.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (dla osób z rocznym dochodem do 135 tys. zł), 99. 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (dla gospodarstw z dochodem na osobę poniżej 1.894,00 zł lub 2.651,00zł w jednoosobowym gospodarstwie) i 135.000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (dla gospodarstw z dochodem na osobą poniżej 1.090,00zł lub 1.526,00 zł w jednoosobowym gospodarstwie).

Do 31.03.2024 w Gminie Trąbki Wielkie: 
  • Złożono 318 wniosków o dofinansowanie,
  • Zrealizowano 197 przedsięwzięć,
  • Wypłacono 3 242 809,47 zł dofinansowania.
Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie

Urząd Gminy Trąbki Wielkie,
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pok. nr 3
w godzinach pracy Urzędu Gminy

tel. 512-006-372,  adres e-mail: marcin.walkowski@trabkiw.ug.gov.pl

Accessibility