Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenia

Zawiadomienie dot. budowy stawu do celów rolniczych, dz. nr 316/16 Gołębiewo Wielkie

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia strony postępowania, że dnia 22 kwietnia 2024 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.9.15.2023, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest Tomasz Łącki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu do celów rolniczych w Gołębiewie Wielkim

Czytaj dalej

Accessibility