Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oświata

Informacja ws. komputerów – Granty PPGR

Wójt Gminy Trąbki informuje, że Gmina otrzymała sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Czytaj dalej

Ahoj żeglarze!

Żeglarstwo jest wspaniałą przygodą. Jest również formą aktywnej rekreacji, sposobem na ciekawe życie, pasją, którą warto przekazać dzieciom. Sporty wodne nie tylko przyczyniają się do kreowania postaw, ale są też szkołą charakteru, sposobem na poznawanie świata.

Czytaj dalej

Oświadczenie w przypadku kontynuowania nauki zdalnej w ukraińskim systemie oświaty | Заява у разі продовження дистанційного навчання в системі освіти України.

Przekazujemy ważną informację dla rodziców dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku szkolnym/ Ми надаємо важливу інформацію для батьків українських дітей та підлітків шкільного віку.

Czytaj dalej

Accessibility