Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zapytania Ofertowe

POSTĘPOWANIA GMINY TRĄBKI WIELKIE WSZCZĘTE W 2021R. PROWADZONE SĄ PRZY UŻYCIU
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Wszelka dokumentacja ogłoszonych postępowań przetargowych tj: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia, dokumentacja projektowa i techniczna oraz inne załączniki znajdują się  na stronie prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug/proceedings,
za pośrednictwem, której Wykonawca składa również zapytania i przesyła OFERTĘ wraz z wymaganiami SWZ.

ZAPYTANIE OFERTOWE na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021-2032”

ZAPYTANIE OFERTOWE
na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021-2032”

 

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie opracowania przedmiaru robót remontowych, kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia na remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 19 na wyodrębnionych częściach budynku i usunięcia skutków przecieków w pomieszczeniach szkoły oraz pełnienie nadzory inwestorskiego nad wskazanymi robotami remontowymi

Zapytanie cenowe na
wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie opracowania przedmiaru robót remontowych, kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia na remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 19 na wyodrębnionych częściach budynku i usunięcia skutków przecieków w pomieszczeniach szkoły oraz pełnienie nadzory inwestorskiego nad wskazanymi robotami remontowymi.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

na usługę pośrednictwa pracy zrealizowaną przez Wykonawcę dla uczestników projektu w ramach projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(więcej…)

Accessibility