Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Mierzeszynie

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie

Uwaga!
W zarządzeniu nr 46 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mierzeszynie, w którego w skład wchodzi: Przedszkole Publiczne w Mierzeszynie i Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie dokonuje się zmiany załącznika w taki sposób, iż załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2024 z dnia 2 maja 2024r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2004 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mierzeszynie, w którego w skład wchodzi: Przedszkole Publiczne w Mierzeszynie i Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem email i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mierzeszynie” w terminie do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 na adres Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie.
W przypadku wysłania oferty pocztą – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

  • Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Mierzeszynie, w którego w skład wchodzi: Przedszkole Publiczne w Mierzeszynie i Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie.

Accessibility