Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ochrona środowiska

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania – „Budowa elektrowni słonecznej (…) dz nr 1/7 Czerniewo”

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MG SOLAR 6 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27 28-300 Jędrzejów reprezentowanej przez pełnomocnika Piotra Czajkowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Czerniewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 1/7 obręb Czerniewo

Czytaj dalej

Accessibility