Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ochrona środowiska

Zawiadomienie dot. budowy stawu do celów rolniczych, dz. nr 316/16 Gołębiewo Wielkie

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia strony postępowania, że dnia 22 kwietnia 2024 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.9.15.2023, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest Tomasz Łącki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu do celów rolniczych w Gołębiewie Wielkim

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej, budowa budynku magazynowo-technologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 114/5, 114/7 Trąbki Wielkie

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GRUPA NARZĘDZIOWA SOLID Sp. z o.o. sp.k w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej…

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE DOT. TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY (eksploatacja kruszywa WARCZ VIII)

Dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy na wniosek Usługi i Doradztwo Zbigniew Nowak, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na dz. nr 137/19, 137/20, 137/21 obręb Warcz, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia materiału dowodowego.

Czytaj dalej

Accessibility