Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ewidencja Ludności

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Danuta Markowska
e-mail: ewidencjaludnosci@trabkiw.ug.gov.pl
tel. 058 683-70-04, fax: 058 682-83-19

 

Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

  • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  • wydawanie dowodów osobistych,
  • rejestracja zgłoszeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego,
  • unieważnianie dowodu osobistego.
Prowadzenie rejestru wyborców:

  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców.
  • sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów.
 Druki:

Statystyka archiwalna

Statystyka mieszkańców wg. zameldowania na pobyt stały i czasowy na dzień:

Accessibility