Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ewidencja Ludności

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Danuta Markowska
e-mail: ewidencjaludnosci@trabkiw.ug.gov.pl
tel. 058 683-70-04, fax: 058 682-83-19

 

Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

  • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  • wydawanie dowodów osobistych,
  • rejestracja zgłoszeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego,
  • unieważnianie dowodu osobistego.
Prowadzenie rejestru wyborców:

  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców.
  • sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów.
 Druki:

Formularz zgłoszenia pobytu stałego
http://www.gov.pl/attachment/69651da2-62fa-4f7a-887f-2763d761ed16

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
http://www.gov.pl/attachment/5988b679-cd8a-4dab-92ca-49b35f43d5aa

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
http://www.gov.pl/attachment/bdad45e9-b0ed-42ce-b7ae-cd8d25b95c58

Formularz wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
http://www.gov.pl/attachment/d4c08325-3dab-4173-bf8e-afb64e813640

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
https://www.gov.pl/attachment/6fd84906-d6cb-47d5-87f8-01bf7c984b3a

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Accessibility