Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oświata

Dział Oświaty
Kierownik: Patrycja Jereczek
parter, pokój nr 9
tel. 58 683-70-13


DOWOZY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

termin składania wniosków:
– do 15 lipca w przypadku bezpłatnego transportu zbiorowego;
– do 15 lipca w przypadku zakupu biletów miesięcznych przez organizatora;
– do 14 sierpnia w przypadku przejazdu samochodem osobowym

Osoba do kontaktu: Kamila Szymczyk, adres e-mail:kamila.szymczyk@trabkiw.ug.gov.pl , tel: +48 512-005-145

 

STYPENDIA SZKOLNE WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

DYŻUR WAKACYJNY

Zgodnie z art. 31 Konwencji o prawach dziecka rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 na terenie gminy Trąbki Wielkie będzie prowadzony przez:

 • Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

w terminie: 1 – 31 lipca 2024 r.
Opieka nad dziećmi będzie zorganizowana w budynku głównym przedszkola, przy ul. Sportowej 19 w Trąbkach Wielkich.
W okresie dyżuru przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 16.30.

Przedszkole zapewnia wyżywienie:

Rodzaj posiłku: Koszt posiłku: Godzina wydania:
śniadanie 2,50 zł 8:00
obiad 6,50 zł 11:30
podwieczorek 1,00 zł 14:00

 

 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
  w Sobowidzu

w terminie: 1-14 sierpnia 2024 r.

Opieka nad dziećmi będzie zorganizowana w budynku szkoły, przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Sobowidzu.
W okresie dyżuru przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 16.30.

Szkoła zapewnia wyżywienie:

Rodzaj posiłku: Koszt posiłku: Godzina wydania:
śniadanie 2,00 zł 8:00
obiad 5,00 zł 11:00
podwieczorek 2,00 zł 14:00

 

 • Publiczne Przedszkole w Mierzeszynie

w terminie: 12-30 sierpnia 2024 r.
Opieka nad dziećmi będzie zorganizowana w budynku głównym przedszkola, przy ul. Wolności 19 w Mierzeszynie.
W okresie dyżuru przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 16.30.

Przedszkole zapewnia wyżywienie:

Rodzaj posiłku: Koszt posiłku: Godzina wydania:
obiad 5,00 zł 11:30

 

 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie

w terminie: 19-30 sierpnia 2024 r.
Opieka nad dziećmi będzie zorganizowana w budynku głównym szkoły, przy ul. Szkolnej 10 w Kłodawie.
W okresie dyżuru przedszkole jest czynne w godz. 7.00 – 12.00.

Szkoła zapewnia wyżywienie:

Rodzaj posiłku: Koszt posiłku: Godzina wydania:
obiad 5,00 zł 11:00

 

 

Koszt pobytu dziecka w każdej placówce powyżej 5-cio godzinnego bezpłatnego czasu wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, z ulgą 50% na drugie i kolejne dziecko.

Warunkiem przyjęcia dziecka (uczęszczającego aktualnie do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Trąbki Wielkie) na dyżur wakacyjny do przedszkola jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Czynna praca obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka w terminie zgłoszenia dziecka na dyżur.
 2. Uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym za przyjęte dziecko na dyżur z góry – do 14 czerwca 2024 r. na właściwe konto placówki.

UWAGA! Niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego w placówce.

 1. Terminowe złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

UWAGA! Wypełniony wniosek przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny należy składać w sekretariacie danej placówki dyżurującej w terminie od 13 do 24 maja 2024 r., w godz. 8.00-15.00.

  1. Rodzice, którzy zrezygnują z opieki wakacyjnej nad dzieckiem, proszeni
   są o natychmiastowe przekazanie informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres e-mail danej placówki oświatowej.

AWANS ZAWODOWY

Accessibility