Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenia – Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie budowa sieci wodociągowej w Postołowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.). zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Romana Bogdanowicza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 256/8 położonej w obrębie geodezyjnym Postołowo, gmina Trąbki Wielkie.

Czytaj dalej

Obwieszczenie sieć gazowa – Trąbki Małe

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.). zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Usługi Projektowe Agnieszka Kowalczyk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągowej. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 31 i 7 położonych w obrębie geodezyjnym Trąbki Małe, gmina Trąbki Wielkie.

Czytaj dalej

Accessibility