Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informacja ws. komputerów – Granty PPGR

Wójt Gminy Trąbki informuje, że Gmina otrzymała sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W najbliższym czasie przystąpimy do podpisania umów i przekazania zakupionego sprzętu komputerowego.

Do zawarcia umowy niezbędną będą następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego

  2. Numer PESEL dziecka

  3. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/odpis postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna

Bez wyżej wymienionych dokumentów zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Każdy z Wnioskodawców zostanie poinformowany telefonicznie o terminie odbioru sprzętu komputerowego. 

 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
(-) Błażej Konkol

Accessibility