Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich zyska nową podłogę w sali gimnastycznej

Gmina Trąbki Wielkie jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi wymieniona zostanie nawierzchnia sali gimnastycznej w budynku Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich przy ulicy Parkowej 13.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Accessibility