Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zrealizowaliśmy projekt polegający na instalacji paneli fotowoltaicznych.

Wraz z Gminą Pruszcz Gdański zrealizowaliśmy projekt polegający na instalacji paneli fotowoltaicznych.
W Gminie Trąbki Wielkie panele pojawiły się na 27 obiektach użyteczności publicznej takich jak hydrofornie, remizy, świetlice, szkoły.
Łączna moc zainstalowanych instalacji PV wynosi 294 kWp.
Celem projektu było zwiększenie zdolności produkcji energii z odnawialnych źródeł, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost wykorzystania OZE oraz obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.
Wartość inwestycji wyniosła 1 439 247,60 złotych. Pozyskaliśmy na to zadanie 85% kosztów kwalifikowanych.
Mikroinstalacje fotowoltaiczne pojawiły się w następujących lokalizacjach:
1. Urząd Gminy Trąbki Wielkie
2. Świetlica Wiejska w Domachowie
3. Świetlica Wiejska w Ełganowie
4. Świetlica Wiejska w Gołębiewku
5. Świetlica Wiejska w Gołębiewie Średnim
6. Świetlica Wiejska w Gołębiewie Wielkim
7. Świetlica Wiejska w Granicznej Wsi
8. Świetlica Wiejska w Kleszczewie
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Ełganowie
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzeszynie
11. Świetlica Wiejska w Mierzeszynie
12. Świetlica Wiejska w Pawłowie
13. GOKSiR w Trąbkach Wielkich
14. Oczyszczalnia Ścieków w Sobowidzu
15. Szkoła Podstawowa w Sobowidzu
16. Przedszkole w Trąbkach Wielkich
17. Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie
18. Szkoła Podstawowa w Czerniewie
19. Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich
20. Przedszkole w Trąbkach Wielkich
21. Oczyszczalnia Ścieków w Trąbkach Wielkich
22. Hydrofornia w Domachowie
23. Hydrofornia w Ełganowie
24. Hydrofornia w Sobowidzu
25. Hydrofornia w Trąbkach Małych
26. Hydrofornia z ujęciem wody w Sobowidzu
27. Hydrofornia w Trąbkach Wielkich
Inwestycja jest dofinansowana w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działania 13.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Accessibility