Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podpisano umowę na remont drogi Ełganowo-Postołowo

W dniu 29.07.2021r. zawarliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Radosław Lica, na kwotę 868.496,62 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej Ełganowo-Postołowo.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych, betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB, na drodze gminnej o nr 189033G Ełganowo-Postołowo na długości odcinka ok 1600 metrów i szerokość 4,5 metra oraz wykonanie barier ochronnych, udrożnienie przepustów, skarpowanie poboczy, wyczyszczenie rowu odwadniającego.
Gmina Trąbki Wielkie na ww. zadanie inwestycyjne otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) pomoc w wysokości do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wykonawca, przedmiot umowy wykona w terminie 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Accessibility