Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

ogłasza konsultacje

w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2019, poz. 688 i 1570) prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

Uwagi i opinie do projektu ww. Programu   należy składać w terminie od dnia 7 października 2019 roku do dnia 22 października 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie do godz. 15:45 (pok. 19) lub przesyłać drogą listową na adres: Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie  lub pocztą elektroniczną  na adres: h.wroclawska@trabkiw.ug.gov.pl

Accessibility