Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jubileusz Państwa Saldatów

Państwo Krystyna i Zenon Saldat z Rościszewa w dniu 27.02.2020r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności Kierownika USC Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek .

Accessibility