Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INFORMACJA O PROJEKCIE „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Gmina Trąbki Wielkie/ GOPS w Trąbkach Wielkich w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”, którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w Gminie Trąbki Wielkie, w tym:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:
  • seniorzy,
  • osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.

W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:

 1. a) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 2. b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

w tym:

 • usługi rehabilitacyjne
 • wsparcie psychologa
 1. c) Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania;
 2. d) Klub Seniora.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim
i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.06.2023.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 do 30.06.2023.

Wartość projektu      – 1 348 812,00 zł
Dofinansowanie UE – 1 281 371,40 zł

Accessibility