Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ankieta dla programu „Ciepłe Mieszkanie”

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza nabór ankiet, na podstawie których możliwe będzie oszacowanie liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie (ul. Gdańska 12, Trąbki Wielkie) w godz. pracy Urzędu lub wysłać e-mailem: sekretariat@trabkiwielkie.pl. Termin składania ankiety upływa -04 Marzec 2024 r.

Informujemy, że realizacja programu uzależniona będzie od przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, lub najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy (jeżeli nie wszystkie lokale w budynku są Gminy) znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Program wspiera montaż:

 •     kotła gazowego kondensacyjnego,
 •     kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 •     kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
 •     ogrzewania elektrycznego,
 •     pompy ciepła powietrze/woda,
 •     pompy ciepła powietrze/powietrze.

Możliwe będzie również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dodatkowo do programu mogą zgłaszać się wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali na zadania:

demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, dopuszcza się wykonanie dodatkowo:

 •         instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 •         wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 •         ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 •         dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 1. w. oraz dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące wykonanie:
 •         wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 •         ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 •         dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny,
 •         dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 •         zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Ankieta >>

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie/

Accessibility