Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapytanie Ofertowe Nr 10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017
o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto
na prowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach
projektu pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci
przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę
jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Działanie 3.1
Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja

 

 

 

 

 

Accessibility