Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

ZP.GG-7224/35/08
                       

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

L.p

Nr działki

Pow. w m2

położenie

Przeznaczenie w planie

Cena brutto za miesiąc

Cena brutto za rok

Postąpienie minimalne

wadium

1

77/2

450

Kleszczewo

rekreacyjne

22,50zł/m-c

2,00zł

45,00zł

2

77/2

2122

Kleszczewo

rekreacyjne

106,10zł/m-c

6,00zł

213,00zł

3

198

24800

Ełganowo

użytkowanie rolnicze

58,88zł/m-c

706,50zł/rok

3,00zł

118,00zł

4

89/21

20

Gołębiewko

handel

200,00zł/m-c

10,00zł

400,00zł

5

98/21

18,60

Trąbki Wielkie

handel

186,00zł/m-c

10,00zł

372,00zł

 

Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Gdańsku. Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń.
Przetarg odbędzie się  w dniu 04.11.2008r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości wyżej podanej na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 03.11.2008r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet kaucji,  a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..
Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok. 4 lub tel. 058 683 70 22 w godz. 800 do 1500.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility