Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zawieszenie terminów administracyjnych

Na podstawie art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

W okresie epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego z mocy w/w ustawy zawieszono wszystkie terminy administracyjne.

Jednocześnie wykluczono możliwość powoływania się na bezczynność organu oraz wywodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tym trudnym okresie, który z przyczyn od nas niezależnych uniemożliwia funkcjonowanie administracji w pełnym zakresie.

Accessibility