Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zapytanie ofertowe na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021-2032”

 

Accessibility