Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapytanie Ofertowe – pomoce dydaktyczne do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE

dostawa wyposażenia, nowoczesnych pomocy dydaktycznych do 5 szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Trąbki Wielkie w ramach projektu:
„Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie”

 

 

 

Accessibility