Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapytanie cenowe – Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu

ZAPYTANIE CENOWE

na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu” w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT – Wsparcie dotacyjne, Osi Priorytetowej 10. Energia – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 


Accessibility