Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapytanie cenowe – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linia elektroenergetyczna 400 kV

ZAPYTANIE CENOWE
na
wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń (Uchwała Nr IX/54/2015)

     Gmina Trąbki Wielkie, w związku z istotna zmianą warunków zamówienia, w szczególności zmianą dotyczącą prawdopodobieństwa wystąpienia konieczności wyłączenia gruntów klasy III z produkcji rolnej oraz gruntów leśnych z produkcji leśnej wnosi o ponowne złożenie ofert uwzględniających wykonanie w/w czynności w toku procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń (Uchwała Nr IX/54/2015).

 

 

 

Accessibility