Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyniki przetargu na ubezpieczenie mienia i środków trwałych

URZĄD GMINY TRĄBKI WIELKIE
 reprezentowany przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie , ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004   roku ( Dz.U. Nr 19 poz.177 z póż.zm.) o g ł a s z a, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:
                                 
                  "UBEZPIECZENIE MIENIA I ŚRODKÓW TRWAŁYCH"

została wyłoniona Firma – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział Okręgowy w Gdańsku Pion Klienta Korporacyjnego w Sopocie ul. Armii Krajowej 116 –  jako wykonawca usługi  za kwotę 33 326,00.PLN zł /słownie: trzydzieści trzy tysiące  trzysta dwadzieścia sześć groszy 00/100 /.

Accessibility