Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wynik przetargu na zakup samochodu pożarniczego

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

          w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 19 stycznia 2004  roku ( Dz.U. Nr 19 poz.177 z póż.zm.) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:

                              

"ZAKUP  SAMOCHODU  POŻARNICZEGO"

została wyłoniona Firma "SAMOCHODY POŻARNICZE" Chełmno ul.Ustronie 3 jako dostawca samochodu pożarniczego za kwotę 55 tys.PLN zł /słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Accessibility