Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wynik przetargu na dostawę materiałów biurowych

Urząd Gminy Trąbki Wielkie
reprezentowany przez Wójta Gminy
z siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
tel.(58)682-83-23, fax(58)682-83-19
e-mail : ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póż. zm.) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH
w roku 2007 dla Urzędu Gminy i jednostek podległych

została wybrana oferta Firmy – Transbit Marek Siek ul. Nowowiejskiego 24 83-000 Pruszcz Gdański – z ceną 28 116,35 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto szesnaście zł. 35/100).

Accessibility