Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wynik przetargu na dostawę gazu do Gimnazjum w Trąbkach Wlk.

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

          w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  roku ( Dz.U. Nr 19 poz.177 z póż.zm.) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:

                              

"Dostawę gazu płynnego pronan-butan dla potrzeb gimnazjum i hali sportowej w Trąbkach Wielkich"

została wyłoniona Firma "SCHELL GAS POLSKA SP z O.O." ul. Modlińska 344 03-152 Warszawa jako dostawca 90.000 l gazu za kwotę 124.074, 00 zł.

Accessibility