Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Unieważnienie przetargów

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu przetargów
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29.stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r.Nr19, poz.177) Zamawiający Gmina Trąbki Wielkie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 60.000 Euro na „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Domachowo” oraz  „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz”
Accessibility