Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
 
zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Trąbkach Wielkich, Kleszczewie, Warczu i Drzewinie.

    Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą 75354. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. W cenie działek w Trąbkach Wielkich wliczony jest uzbrojenia w złącza kablowe energetyczne, główną sieć wodociągową i kanalizacyjną, w które gmina zobowiązuje się uzbroić do 30.06.2006 roku. Do uzyskanej ceny sprzedaży doliczony  będzie podatek VAT w wysokości 22%.
    Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić na konto Gminy Trąbki Wielkie w kosztBanku Spółdzielczym Pruszcz Gd. Oddział Trąbki Wielkie 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015
    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania  od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałe wadia zostaną zwrócone. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.
Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich, pok. 4 lub tel. 058  683-70-22 w godz. 8:00  do 15:00 .

Accessibility