Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sprzedaż działek

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Lp

Nr działki

Pow. działki w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena netto

1

358/9

1095

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

73.500zł

2

358/10

1059

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

70.500zł

3

358/11

1019

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

71.500zł

4

358/12

1103

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

75.500zł

5

358/13

1687

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

115.500zł

6

358/14

1388

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

93.500zł

7

358/16

1030

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

69.000zł

8

358/17

1001

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

70.500zł

9

358/18

1097

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

77.500zł

10

358/19

1069

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

75.000zł

11

358/20

1123

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

79.500zł

12

358/21

1553

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

99.000zł

W cenie wliczony jest koszt uzbrojenia w główną sieć wodociągową, którą gmina zobowiązuje się wykonać do 31.12.2009 roku oraz złącza kablowe energetycznew do 31.12.2010 roku.

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Gdańsku. Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2009r, o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 20.02.2009r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza sie na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok. 4 lub tel. 058 683 70 22 w godz. 800 do 1500 .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility