Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg ofertowy na sprzedaż zbiorników na gaz płynny

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ofertowy
na sprzedaż zbiorników na gaz płynny i instalacji gazowej zewnętrznej

 

 

 

Przedmiot sprzedaży

1. zbiorniki na gaz (szt. 3)
rok produkcji – 1998
pojemność – 4850 l
badania UDT ważne do 2018 r
były w ciągłym użytkowaniu do kwietnia br, wypompowany gaz ze zbiorników, zbiorniki odpowietrzone

2. Instalacja gazowa zewnętrzna (nieczynna)
w skład instalacji wchodzą:
rury przesyłowe stalowe około 20mb
odparownik LPG ALGAS 40/40 H, szt.1
zbiornik odmulacza gazu szt. 1
zawory gazowe DN50 szt. 2
zawór bezpieczeństwa szt. 1

Instalacja w ciągłej eksploatacji do kwietnia br.

Ofertę należy składać do dnia 19 października 2016 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie w pokoju nr 19 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich

Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika i takim wypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Najwyższa cena zawarta w ofercie stanowi cenę zakupu przedmiotu.

Nabywca przedmiotu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zapłaceniu ceny nabycia i zawarcia umowy.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12 tel. 512 006 382, 58 683 70 21 w dniach od 12 do 17 października 2016 r. od godz. 9.00 do 15.00.

 

 

 

 

Accessibility