Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg ofertowy na sprzedaż piecy Viesmanna na gaz płynny

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ofertowy
na sprzedaż pieców Viesmanna na gaz płynny

 

 

Przedmiot sprzedaży

1. Piec Viesmann na gaz propan (szt. 1)

(piec dwufunkcyjny)
rok produkcji – 1997
moc pieca – 130 KW
ostatni przegląd pieca 24 marzec 2015
był w ciągłym użytkowaniu do kwietnia 2016 r.
zdemontowany, kompletny

2. Piec Vismann na gaz propan (szt. 1)

(piec dwufunkcyjny)
rok produkcji – 1997
moc pieca -225 KW
ostatni przegląd pieca 24 marzec 2015 r.
był w ciągłym użytkowaniu do kwietnia 2016 r.
zdemontowany,kompletny

Przedmiotowe piece gazowe były zainstalowanie w budynku gimnazjum w Trąbkach Wielkich i do końca sezonu grzewczego pracowały bez zarzutu.

Ofertę należy składać do dnia 19 października 2016 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie w pokoju nr 19 (sekretariat) w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich

Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika i takim wypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Najwyższa cena zawarta w ofercie stanowi cenę zakupu przedmiotu.

Nabywca przedmiotu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zapłaceniu ceny nabycia i zawarcia umowy.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12 tel. 512 006 382, 58 683 70 21 w dniach od 12 do 17 października 2016 r. od godz. 9.00 do 15.00.

 

 

 

Accessibility