Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu

Gmina Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę
fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu uczniów i osób niepełnosprawnych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz specyfikacja do pobrania w załączniku:

załącznik

—————————————————————-

 Trąbki Wielkie, dnia 03.09.2008 r.

Znak sprawy: ORZ/FZ/1/2008/PN                                        

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie. Tel. 058 682-83-23 Fax: 058 682-83-19 e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl
Numer ogłoszenia: 208074 – 2008;   data zamieszczenia w Bzp: 02.09.2008

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.) zamawiający wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia.
 W opisie przedmiotu zamówienia dokonuje się następujących zmian:
– ilość miejsc siedzących: minimum 40 miejsc pasażerskich
– stałe miejsce na wózek inwalidzki bez konieczności demontażu foteli lub przystosowanie do kotwiczenia minimum 1 wózka inwalidzkiego za pomocą szybkozłączy, po zdemontowaniu odpowiedniej liczby foteli, ręcznie odkładane szyny lub otwierana mechanicznie platforma ułatwiająca wjazd/zjazd dla wózka inwalidzkiego oraz komplet pasów zaczepowych do mocowania wózka inwalidzkiego
–  moc silnika: minimum 177 KM, wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający wymagania EURO 4, usytuowany z przodu lub z tyłu pojazdu.

Pozostałe wymagania zawarte w SIWZ nie ulegają zmianie.

                                    Zamawiający

 

———————————–

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.), po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu uczniów i osób niepełnosprawnych, Zamawiający: Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie. Tel. 058 682-83-23; Fax: 058 682-83-19; e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę Firmy:
Polskie Autobusy Spółka z o.o.
04-128 Warszawa
Ul. Omulewska 27
Przedstawicielstwo w Sanoku
ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok

Cena oferty: 399.916,00 zł brutto
(327.800,00 zł netto + 22% VAT tj. 72.116,00 zł)

Złożona została jedna oferta.
Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 

Accessibility