Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkola niepubliczne

ZPGG.7224..2011

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości w celu zorganizowania niepublicznego przedszkola

 

 

 

 

Nr działki

Pow. działki

Pow. lokalu

Księga Wieczysta

położenie

Przeznaczenie lokalu

Wadium w zł

Cena netto za miesiąc

152/3

1.2044 ha

91,82m2

45874

Szkoła Podstawowa Sobowidz ul. Kościuszki 18

Prowadzenie odzdziału przedszkolnego

920,00

459,10 zł

157

0.1100 ha

210,80m2

45875

Szkoła Podstawowa Mierzeszyn ul.Wolności 19

Prowadzenie odzdziału przedszkolnego

2.110,00

1.054,00zł

 

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Gdańsku.

Dla w/w działek brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w/w teren znajduje się w strefie istniejącej zabudowy.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2011r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium, płatna w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 15.09.2011r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet kaucji, na zabezpieczenie czynszu, opłat i ewentualnych szkód a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać: dla nieruchomości położonej w Sobowidzu tel. 697482 766, dla nieruchomości położonej w Mierzeszynie tel. 602 889 956, na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.3 lub tel. 058 683 70 22, 512 005 152 w godz. 800 do 1500 .

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility