Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na wykonanie remontu w SP w Trąbkach Wielkich

ZP/IB/PN/04/2009

Urząd Gminy Trąbki Wielkie
reprezentowana przez Wójta Gminy

w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655, zwaną dalej Ustawą.
Przedmiotem zamówienia jest:

Remont bieżący w obiekcie oświatowym wraz z likwidacją barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich
Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 03.09.2009 godz. 1045 (28.08.2009)

 
 
 ————————————————————————————
 
Informacja o rozstrzygnięciu (09.09.2009)
 
 
————————————————————————————
 
 
 
Odpowiedź nr 1 (19.08.2009)
 schody rys.1 schody rys.2 (19.08.2009)
 
Odpowiedź nr 2 i 3 (28.08.2009)
 szkic parteru      przedmiar-zmiana (28.08.2009)
 
 
———————————————————————————— 
Accessibility