Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Trąbkach Wielkich

ZPGG.72241.8.2011  

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości 

 

Nr działki

Pow. w m2

Nr księgi wieczystej

położenie

Przeznaczenie w planie

Cena netto

518/14

3054

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

183.900,00zł

518/15

5539

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

321.900,00zł

518/16

3141

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

186.600,00zł

 

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń., uzbrojone w główną sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz w zasięgu uzbrojenia w energię elektryczną.

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod produkcję, rzemiosło usługi w szerokim zakresie, składy, magazyny, stacje diagnostyczne, stacje paliw i gazu. Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2011r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 10.06.2011r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.3 lub tel. 058 683 70 22, 512 005 152 w godz. 800 do 1500 .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

ZPGG.72241.8.2011

 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

 

 

 

 

Nr działki

Pow. w m2

Nr księgi wieczystej

położenie

Przeznaczenie w planie

Cena netto

518/14

3054

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

183.900,00zł

518/15

5539

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

321.900,00zł

518/16

3141

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

186.600,00zł

 

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń., uzbrojone w główną sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz w zasięgu uzbrojenia w energię elektryczną.

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod produkcję, rzemiosło usługi w szerokim zakresie, składy, magazyny, stacje diagnostyczne, stacje paliw i gazu. Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2011r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 10.06.2011r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.3 lub tel. 058 683 70 22, 512 005 152 w godz. 800 do 1500 .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility