Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Domachowie

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

 

 

Lp

Nr działki

Pow. działki w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena netto

1

358/9

1095

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

48.300,zł

2

358/10

1059

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

46.700,zł

3

358/11

1019

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

48.500zł

4

358/12

1103

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

50.800zł

5

358/14

1388

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

61.200zł

 

W cenie wliczony jest koszt uzbrojenia w główną sieć wodociągową i złącza kablowe energetyczne, które gmina zobowiązuje się wykonać do 30.06.2013 roku.

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Gdańsku. Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2011r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatnej w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 15.04.2011r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.3 lub tel. 058 683 70 22 w godz. 800 do 1500 .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility