Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Mierzeszynie

ZPGG.7145-1.28.2011

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

 

 

Nr działki

Nr KW

Pow. działki w m2

Udział

Pow. lokalu w m2

Budynek gospodarczy

Położenie

Cena w zł.

76/15

103290

458

287/1000

48,10

17,70

Mierzeszyn
ul. Wolności 3/2

16.310zł

76/15

103290

458

287/1000

43,90

21,80

Mierzeszyn
ul. Wolności 3/1

35.700zł

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń

Dla przedmiotowych działek brak planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren znajduje się w strefie „A” – teren istniejącej zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2011r, o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 10.11.2011r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.3 lub tel. 512 005 152, 058 683 70 22 w godz. 800 do 1500 .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility