Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na sprzedaż dziełek

ZP.GG-7224/28/07
                      

             Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

L.p

Nr działki

Pow. w m2

Nr księgi wieczystej

położenie

Przeznaczenie w planie

Cena brutto

1

518/5

3040

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

222.530,00zł

2

518/6

3049

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

223.190,00zł

3

518/7

3040

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

222.530,00zł

4

518/8

3237

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

236.950,00zł

W cenie wliczony jest koszt uzbrojenia w główną sieć wodociągową i projekt złączy kablowych energetycznych, w które gmina zobowiązuje się wykonać do 31.12.2008 roku oraz w główną sieć kanalizacyjną do 30.06.2010 roku.
Działki  w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są  pod produkcję, rzemiosło usługi w szerokim zakresie, składy, magazyny, stacje diagnostyczne, stacje paliw i gazu. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Gdańsku. Nieruchomości wolne są od  ciężarów i obciążeń.
Przetarg odbędzie się  w dniu 26 października 2007r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 20października 2007r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Wadium ulega przepadkowi w razie gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza sie na poczet ceny nabycia,  a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..
Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok. 4 lub tel. 058 683-70-22 w godz. 800 do 1500.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility