Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na sprzedaż działek budowlanych – Trąbki Wielkie

ZPGG-72241/3/2010

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Trąbki Wielkie)

Nr działki

Pow. w m2

Nr księgi wieczystej

położenie

Przeznaczenie w planie

Cena netto

518/13

3047

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

183.500,00zł

518/14

3054

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

183.900,00zł

518/15

5539

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

321.900,00zł

518/16

3141

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

186.600,00zł

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń, uzbrojone w główną sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz w zasięgu uzbrojenia w energię elektryczną.
Działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod produkcję, rzemiosło usługi w szerokim zakresie, składy, magazyny, stacje diagnostyczne, stacje paliw i gazu. Przetarg odbędzie się w dniu 01.07.2010r, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 28.06.2010r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.3 lub tel. 058 683 70 22 w godz. 8:00 do 15:00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility