Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na sprzedaż działek budowlanych – Domachowo

ZPGG-72241/1/2010

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Domachowo)

Lp

Nr działki

Pow. działki w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena netto

1

358/9

1095

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

49.900,zł

2

358/10

1059

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

48.200,zł

3

358/11

1019

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

50.600zł

4

358/12

1103

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

52.200zł

5

358/13

1687

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

79.800zł

6

358/14

1388

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

63.200zł

7

358/16

1030

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

46.900zł

8

358/17

1001

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

49.700zł

9

358/18

1097

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

54.500zł

10

358/19

1069

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

53.100zł

11

358/20

1123

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

55.800zł

12

358/21

1553

85787

Domachowo

zabudowa mieszkalna,jednorodzinna

74.900zł

W cenie wliczony jest koszt uzbrojenia w główną sieć wodociągową i złącza kablowe energetyczne, które gmina zobowiązuje się wykonać do 31.12.2011 roku.

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Gdańsku. Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.07.2010r, o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatnej w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 28.06.2010r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetarrgu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza sie na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok. 3 lub tel. 058 683 70 22 w godz. 800 do 1500 .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility