Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000  EURO na:
                                     

REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU I REKREACJI
NA TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE W 2007 ROKU

Uwaga! zmiana terminu składania ofert ! 

 

 Szczegóły w plikach 
 
 
Trąbki Wielkie, dnia 16.01.2007 r.

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na
„Realizację zadań zakresu sportu i rekreacji na terenie
Gminy Trąbki Wielkie w 2007 roku”
do dnia 19 stycznia 2007 roku  do godziny 10.00


Accessibility