Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na nieruchomości

ZPGG-7224/15/08

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

L.p

Nr działki

Pow. w m2

Nr księgi wieczystej

położenie

Przeznaczenie w planie

Cena brutto

1

518/7

3040

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

222.530,00zł

2

518/9

3016

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

220.780,00zł

3

518/13

3047

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

223.040,00zł

4

518/14

3054

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

223.560,00zł

5

518/15

5539

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

405.460,00zł

6

518/16

3141

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

229.930,00zł

W cenie wliczony jest koszt uzbrojenia w główną sieć wodociągową i projekt złączy kablowych energetycznych, które gmina zobowiązuje się wykonać do 31.12.2008 roku oraz w główną sieć kanalizacyjną do 30.06.2010 roku.

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod produkcję, rzemiosło usługi w szerokim zakresie, składy, magazyny, stacje diagnostyczne, stacje paliw i gazu. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Gdańsku. Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2008r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 26.07.2008r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza sie na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu..

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok. 4 lub tel. 058 683 70 22 w godz. 800 do 1500 .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility